DPF filter: DPF aditivi tekočine, ki prispevajo za dekarbonizacijo planeta

By | 16. 12. 2021

DPF filter: DPF aditivi tekočine, ki prispevajo za dekarbonizacijo planeta

Vsi rezervni avtodeli online na enem mestu. Hitra dostava originalnih in kvalitetnih nadomestnih avtodelov.

Lep prikaz sestava kjer je DPF filter

DFP filter je naprave, ki zadrži trde delce  pri potovanju iz izgorevalne komore do izpusta v ozračje. Ti delci tako imenovani trdi delci nastanejo pri izgorevanju dizelskega goriva . Ker izgorevanje ni popolno, ostanejo ti delci v izpušnih plinih. DPF filter je naprava, ki zadrži vse trde delec in jih veže v svojem satju  kot prah, kise zadrži na celicah . 

DPF filtre uporabljajo v avtomobilski industriji zaradi strogih predpisov, ki veljajo za izpuste v posameznih državah in na svetu.

V Evropski uniji imamo predpise , ki se imenujejo EURO 1,EURO2, EURO3, EURO4, EURO5, EURO6 , prihaja EURO 7.

Vsaka posamezna oznaka določa kolikšen je največji dovoljen izpust trdih delcev v zrak. Trdi delci ( DPM delci ) so škodljivi za zdravje, povzročajo bolezni dihal in pljuč.

DPF filtri pa so s svojimi podsistemi med katerimi so tudi NOx senzorji tisti, ki vse viške od dovoljenega shranjujejo v tem filtru trdih delcev.

DPF filtri  so naprave, montirane na izpušni cevi. Tudi NOx senzorji so priviti na DPF filtru. Pri modelih z dvema NOx sondama sta montirani na vhodnem delu in drugi na izhodnem delu DPF filtra.

DPF aditivi tekočine ki prispevajo k razogličenje  s podsistemi kot so  Nox senzorji za  novejša vozila  z dizelskimi motorji . Ta vozila imajo vgrajen  DPF oziroma FAP  filter. DPF je kratica od » diesel particulate filter« . Lasniki , uporabniki in vozniki se srečujejo z spoznavanjem teh vgrajenih delov. DPF filter je po zasnovi enostaven del, ki pa s časom in v odvisnosti od prevoženih kilometrov , režimov vožnje in od načina vzdrževanja vozila lahko tudi moteča zadeva predvsem za lastnika vozil. Vzdrževanje , ki je pravilno ves čas uporabe pripomore k temu, da se te težave pojavijo zelo pozno ali nikoli.

Ker pa vzdrževanje , redno servisiranje in uporaba dodatkov za čiščenje ni najbolj priljubljena dejavnost pri nas se pojavijo nevšečnosti, ki se rezultirajo z lučko na armaturi, ki opozarja, da je filter zamašen ali okvarjen oziroma da kateri od podsistemov kot so Lambda sonda, Sonda temperature in NOx senzorji – sonde ne delujejo pravilno.

Seveda je obisk v servisni delavnici, ugotavljanje in diagnoza napake strošek in zamuda v tem današnjem tempu življenja.

vse dobite na www.kruno.si