MALI SERVIS IN REDNA MENJAVA VSEH FILTROV

By | 8. 2. 2022

Mali servis – zakaj je potrebno filtre redno menjati?

Kot smo že večkrat zasledili, vsebuje mali servis menjavo vseh filtrov. Filtri za mali servis so zelo pomembni za delovanje motorja in tudi vozila. Vsak filter v vozilu opravlja določeno nalogo. Pri večini vozil mali servis vključuje štiri filtre: filter olja, filter zraka, kabinski filter in filter goriva (ki ga pri nekaterih bencinskih motorjih ni potrebno menjati).

Kakšna je razlika med malim servisom in rednim servisom?

Mali servis, tu gre pravzaprav za redni servis, ki ga proizvajalec predpiše za vsako blagovno znamko drugače. Lahko se razlikuje po številu prevoženih kilometrov (na primer na vsakih 15.000 prevoženih kilometrov) ali po času (na primer enkrat letno, vsako drugo leto, na vsakih 30.000 prevoženih km in podobno). V mali servis štejemo tudi menjavo motornega olja. Katera vrsta olja je ustrezna za določeno vozilo, pa je odvisno od proizvajalca oziroma od tipa motorja.

Intervali za mali servis oziroma za redni servis so določeni za vsako vozilo posebej v priloženih navodilih za uporabo in vzdrževanje.

Glej sliko spodaj:

MALI SERVIS

Vir: https://www.astrakforums.co.uk/threads/service-intervals-european-vs-international.6646/#lg=attachment_xfUid-1-1644224444&slide=0, 07.2.22

Just in time

Kot smo že zapisali v preteklih člankih, je v tovarnah novih vozil organizirana sistematizacija »just in time«. Vsi sestavni deli za prvo vgradnjo prihajajo  v tovarno točno na določen čas, večkrat dnevno.

Spodaj glej tabelo just in time, katere so prednosti in slabosti tega sistema:

MALI SERVIS

Organizacijsko je to zelo kompleksna logistična zadeva. Ker so dobavitelji in prevozniki, ter celotna veriga dobave, organizirani na poseben način, lahko vse funkcionira.

Ali je za prvo vgradnjo več dobaviteljev?

Dobavitelji za prvo vgradnjo so razdeljeni na več dobaviteljev za iste avtodele. Prvi dobavitelj dobavlja 70% avtodelov za sestavo avtomobila. Drugi in tretji dobavitelj zagotavljata le po 15% avtodelov za sestavo avtomobila. Prvi dobavitelj se trudi, da ne bo napake, ker želi zadržati tak visok odstotek prodaje. Posledično se torej drugi in tretji dobavitelj borita za drugo mesto. Če se zgodi napaka pri prvem dobavitelju, bo le ta izgubil svoj 70 % delež in bo izpadel iz dobaviteljske verige. Drugi in tretji dobavitelj pa skrbita in obenem tekmujeta drug z drugim. Tisti, ki bo boljši, bo namreč zasedel prvo mesto za 70% dobave.

MALI SERVIS

Četrti dobavitelj in vsi naslednji pa zadaj čakajo na možnost dobave v primerih, ko naredi kateri od prvih treh napako. Zato imajo te dobavitelji vse potrebne normative, certifikate, ISO standarde in vsa orodja in izdelke, ki jih trg zahteva in predpisuje. Ker četrti dobavitelj ne more prodajati direktno tovarni v prvo vgradnjo, so njegovi izdelki pod ponujeni strankam v poprodaji kot lastna blagovna znamka.

Več o filtrih za mali servis najdete v spletni trgovini www.kruno.si.