Optimizacija internetne strani [za večji obisk in prodajo na spletni strani]

By | 7. 9. 2020

Optimizacija internetne strani je celosten pristop k izboljševanju spletnega nastopa. Kaj prinese izboljševanje spletnega nastopa in kako se opravlja optimizacija internetne strani ter njene koristi, pojasnjujemo v nadaljevanju.

Kaj pomeni optimizacija internetne strani in zakaj je pomembna?

Optimizacija internetne strani ali SEO pomeni dejavnost spreminjanja, prilagajanja in izboljšanja spletne strani in spletnega nastopa z namenom višje uvrstitve na spletnih iskalnikih.

Optimizacija internetne strani zajema dve področji:

 • On site optimizacija in
 • Off site optimizacija.

On site optimizacija pomeni izboljševanje vsebin znotraj spletne strani v skladu s SEO pravili. To področje zajema:

 • Optimizacijo kategorij izdelkov / storitevoptimizacija internetne strani
 • Optimizacijo izdelkov / storitev
 • Optimizacijo blog vsebin oz. objav podjetja.

Primer: Optimizirana vsebina za izdelkek v spletni trgovini Vitahemp.si – konopljini proteini. Opis izdelka mora vsebovati min. 300 besed, gostota ključne besede “konopljini proteini” mora biti od 2-3%, naslovi in oznake morajo vključevati ključno besedo (iz leve proti desni), slike morajo biti poimenovane s ključno besedo ter sinonimi za ključno besedo, zaželjeno je pa tudi, da v besedilu uporabimo za naštevanje (npr. koristi ali sestavin) alineje.

Ob upoštevanju vseh pravil SEO, pa je potrebno upoštevati tudi:

 • vsebina mora biti unikatna
 • vsebina mora biti privlačna za branje (pregledna, primerne pisave)
 • v vsebini morajo biti slike, po možnosti tudi video
 • vsebina mora izražati koristi za bralca.

ON SITE optimizacija vključuje več aktivnosti, ki morajo biti pravilno opravljene na spletni strani:

 • Naslov spletne strani
 • Opis spletne strani, ki je viden v iskalniku Google
 • Pravilno urejeni URL-ji
 • Pravilno narejene H oznake (H1, H2, H3 oznake) – naslovi
 • Pravilna gostota ključnih besed na pravilnih mestih znotraj vsebine
 • Uporaba unikatnih vsebin na spletni strani (uporabnih vsebin za uporabnika, ne samo za potrebe SEO)
 • Pravilno poimenovanje in označevanje slik na spletni strani
 • Pravilna in smiselna uporaba notranjih (internih) in zunanjih povezav
 • Hitrost delovanja spletne strani
 • Zanesljivost strežnika, na katerem je postavljena spletna stran
 • Uporaba orodij, s pomočjo katerih stran analiziramo (njeno kakovost in njen obisk) – orodja za optimizacijo spletnih strani.optimizacija internetnih strani

Primer optimizirane kategorije za nemški jezik na spletni strani Univerzal.si – Vakuum-ventile. Opazimo, da vsebina vsebuje tudi video, kar vsebini daje dodano vrednost in jo s tem, poleg vseh ostalih SEO pravil, uvršča višje na iskalniku.

Orodja za optimiziranje internetnih strani

Optimizacija internetnih strani (SEO) zahteva uporabo različnih orodij, s pomočjo katarih analiziramo trenutno stanje in spremljamo napredek optimizacije internetnih strani. Orodja za optimizacijo so:

 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Moz bar
 • Keywords Sheeter
 • WMS Everywhere
 • Ubersuggest
 • SEO Minion
 • in drugi.

Off site optimizacija

Off site optimizacija zajema izvajanje aktivnosti z namenom izdelave povratnih povezav na drugih spletnih straneh, forumih, blogih. S tem še dodatno okrepimo on-site področje, in povišujemo uvrstitev spletne strani na iskalnikih.

Da bi optimizacija internetne strani prinašala prave učinke, se mora izvajati sistemsko in redno (v pravi frekvenci, na pravilen način).

Kakšne učinke prinaša optimiziranje spletnih strani?

Optimizacija internetne strani prinaša vrsto prednosti za podjetja oz. spletne trgovine:

 • Večja vidnost spletne strani na iskalnikih;
 • Večji obisk spletne strani;
 • Večje povpraševanje po izdelkih/storitvah;
 • Večja prodaja preko spleta;
 • Večje zaupanje v spletno stran oz. blagovno znamko.

S tem si podjetja izboljšajo svoj konkurenčni položaj, izboljšajo prodajo ter svojo kredibilnost.

Primer dveh podjetij iz različnih panog – kakšne učinke sta dosegli z optimizacijo internetne strani

Univerzal d.o.o. – pričetek dela optimizacije spletne strani pred 11 meseci:optimizacija internetne strani

Vitahemp d.o.o – spletna trgovina z izdelki iz konoplje – pričetek dela pred 3 meseci:optimizacija internetne strani

Kako se lotiti optimizacije internetne strani

Optimizacija internetne strani je svojevrstno področje, ki zahteva veliko znanja ter izkušenj. Izobraževanje na tem področju je nujno, saj zgolj s prebiranjem nekaj koristnih nasvetov na spletu, delo optimizacije ne bo kazalo zadovoljivih rezultatov. Veliko podjetij se zato odločiti zaposliti ustrezno izobražene osebe, ali pa pomoč pri tem delu poiščejo pri marketinških ali spletnih agencijah.

Majhna podjetja se žal hitro znajdejo pred vprašanjem ali se bo investicija v optimizacijo hitro povrnila oz. če se sploh bo.

Predno se lotimo optimiziranja spletnih strani, je potrebno izdelati analizo trenutnega položaja na spletu, ki zajema vprašanja:

 • Kako smo oglaševali do sedaj in ali smo bili zadovoljni.
 • Kako oglašuje konkurenca.
 • Kje se nahajamo na spletu zdaj.
 • Kateri so naši fokus izdelki, ki bi jih želeli prodajati preko spleta.
 • S katerimi ključnimi besedami se naši izdelki iščejo.
 • Kakšen je iskalni volumen za te ključne besede – koliko ljudi mesečno to vtipka v iskalnik.
 • Kje bi radi bili in v kakšnem časovnem obdobju.
 • Kako bomo dosegli zastavljene cilje.

Nato pripravimo strategijo optimizacije:

Optimizacija internetnih strani je najbolj kakovosten način izboljševanja vidnosti na spletu. Zakaj?

Ker študije kažejo, da je vse manj ljudi pripravljeno kupovati preko spletnih strani, ki z oglasi zakupijo visoke pozicije na iskalnikih. Kupci so vedno bolj zahtevni in izbirčni, poplava ponudbe pa jim omogoča, da izberejo zares najboljšega ponudnika. Zakupljeni oglasi (Google Ads) so namreč bližnjica do visokih uvrstitev na iskalniku, torej so plod denarnega vložka in ne plod lastnega truda, znanja, poznavanja svojega področja, kakovosti izdelkov itd.

Zato so vedno bolj obiskane in učinkovite organske uvrstitve na iskalnikih, ki jih dosežemo s pomočjo optimizacije internetne strani.

Kdaj nam optimizacija internetnih strani prinaša rezultate?

Kadar jo izvajamo redno vsaj 6 mesecev (on-site in off-site) ter kakovostno in premišljeno.

Rezultati, ki se kažejo kot visoka uvrstitev spletne strani na iskalnikih so po navadi vidni v približno 6 mesecih. To pomeni, da vsaj enkrat tedensko objavimo novo blog vsebino z naslovi, ki se iščejo po spletu, in večkrat tedensko pišemo članke, forumiramo in izvajamo razne aktivnosti, preko katerih gradimo povratne povezave. Hkrati redno izboljšujemo vse vsebine in spremljamo rezultate, ki jih tudi primerno evidentiramo.

Evidenca za spremljanje razultatov

Pri celotnem delu SEO optimizacije je ključno tudi vodenje ustrezne evidence, kjer si beležimo ključne besede na katere smo fokusirani in sproti iščemo in beležimo nove potencialne ključne besede. Poleg njih tudi volumen, težavnost itd.

Sprotno datumsko obvezno beležimo uvrstitve (položaj na iskalniku) za vsako ključno besedo, ter ON-site in OFF-SITE aktivnosti.

Dobra evidenca nam vedno daje vpogled v stanje, kjer vidimo trend položajev, in hitro ugotovimo čemu se moramo v določenem času posvetiti bolj, čemu manj.

Primer evidence spremljanja rezultatov:

optimizacija

Optimizacija internetnih strani – evidenca

 

 

 

 

 

Zelena polja označujejo uvrstitve med prvih 5 na Google iskalniku, rumena med prvih 20, in rdeča od 20. mesta naprej.