Digitalizacija delovnih procesov: Prihodnost poslovanja

By | 23. 2. 2023

Digitalizacija delovnih procesov je postala ključnega pomena za podjetja, ki želijo izboljšati svojo učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost na trgu. Z uporabo digitalnih orodij in tehnologij lahko podjetja avtomatizirajo procese, izboljšajo sledljivost in analitiko ter zagotovijo varnost svojih podatkov.

Digitalizacija delovnih procesov

Kaj je digitalizacija?

Digitalizacija je  proces pretvorbe analogne informacije v digitalno obliko. To pomeni, da se podatki, slike, zvok in druge informacije, ki so običajno v analogni obliki, preoblikujejo v digitalno obliko. To potem lahko računalniki in druge digitalne naprave preberejo in obdelujejo.

Digitalizacija se uporablja v različnih kontekstih, kot so digitalizacija dokumentov, digitalizacija zvočnih posnetkov in digitalizacija fotografij. V poslovnem okolju digitalizacija pomeni uporabo digitalnih tehnologij za avtomatizacijo procesov, izboljšanje sledljivosti, analitike in varnosti podatkov, kar lahko vodi do večje učinkovitosti in produktivnosti podjetja.

Kaj pa je digitalna transformacija? 

Digitalna transformacija je obsežen proces, pri katerem podjetja uporabljajo digitalne tehnologije in orodja za spreminjanje svojih poslovnih modelov, procesov in strategij, da se prilagodijo novim izzivom, ki jih prinaša digitalna doba.

Digitalna transformacija vključuje spremembe na različnih ravneh podjetja, od spreminjanja kulture in načina dela do uvajanja novih tehnologij in orodij. Namen digitalne transformacije je izboljšati učinkovitost, produktivnost, konkurenčnost in zadovoljstvo strank ter se bolj prilagoditi spreminjajočemu se poslovnemu okolju.

Digitalna transformacija je ključnega pomena za podjetja, ki želijo ohraniti svojo konkurenčnost na trgu in se prilagoditi spremembam, ki jih prinaša digitalna doba. Med splošno sprejetimi trendi digitalne transformacije so:

 • oblačne storitve, 
 • umetna inteligenca, 
 • strojno učenje, 
 • avtomatizacija procesov, 
 • blockchain tehnologija,
 • internet stvari 
 • in druge

Kako digitalizacija delovnih procesov povečuje učinkovitost podjetja

Digitalizacija delovnih procesov je postala nujna za podjetja, ki želijo izboljšati svojo učinkovitost ter se bolje prilagoditi spreminjajočemu se poslovnemu okolju. Z uporabo digitalnih tehnologij in orodij lahko podjetja avtomatizirajo procese, izboljšajo sledljivost in analitiko ter zagotovijo varnost svojih podatkov. To pa lahko privede do znatnih izboljšav v učinkovitosti podjetja.

Digitalizacija delovnih procesov lahko pripomore k zmanjšanju časa, ki ga zaposleni porabijo za ročne naloge, ki bi jih lahko opravil računalnik. S tem se lahko zaposleni osredotočijo na pomembnejše naloge, ki zahtevajo človeško interakcijo in ustvarjalnost. Prav tako lahko digitalizacija procesov izboljša sledljivost, kar omogoča boljši nadzor in spremljanje opravljenega dela ter hitro odpravljanje morebitnih težav ali zamud.

Digitalizacija procesov lahko privede tudi do boljše analitike podatkov. S pomočjo digitalnih orodij in tehnologij lahko podjetja zberejo, analizirajo in uporabijo velike količine podatkov za izboljšanje svojega poslovanja. Podjetja lahko na primer uporabijo analitiko podatkov za boljše načrtovanje proizvodnje, spremljanje povpraševanja po izdelkih in storitvah, ugotavljanje trendov in prilagajanje poslovnih strategij.

Poleg tega lahko digitalizacija procesov pripomore tudi k boljši varnosti podatkov. Digitalne tehnologije omogočajo boljši nadzor nad dostopom do podatkov, sledenje spremembam in nadzor nad uporabo podatkov. To pa lahko pomaga preprečiti kraje podatkov ali zlorabo podatkov s strani nepristojnih oseb.

Skupaj gledano digitalizacija delovnih procesov lahko pripomore k večji učinkovitosti, produktivnosti in konkurenčnosti podjetja. Digitalne tehnologije in orodja lahko pripomorejo k optimizaciji procesov, kar pa lahko vodi do nižjih stroškov, večje učinkovitosti in boljše uporabe virov podjetja.

Digitalizacija delovnih procesov v poslovanju: Glavne prednosti

Digitalizacija delovnih procesov postaja ključni element v modernem poslovanju. Podjetja, ki vključujejo digitalne tehnologije in orodja v svoje delovne procese, so pogosto bolj učinkovita, produktivna in konkurenčna. Poglejmo si nekaj glavnih prednosti:

 • Avtomatizacija procesov

Digitalizacija delovnih procesov omogoča podjetjem, da avtomatizirajo številne naloge, ki so bile prej opravljene ročno. S tem se lahko zmanjša čas, ki ga zaposleni porabijo za ročne naloge, ki bi jih lahko opravil računalnik. Avtomatizacija procesov lahko zmanjša tudi možnost napak in izboljša natančnost ter kakovost opravljenega dela.

 • Izboljšanje sledljivosti

Digitalizacija procesov omogoča boljšo sledljivost in nadzor nad opravljenim delom. Podjetja lahko spremljajo napredek dela in preverijo, ali so roki za dokončanje dela spoštovani. S tem se lahko hitreje odzovejo na težave ali zamude in zagotovijo boljšo kakovost izdelkov ali storitev.

 • Boljša analitika podatkov

Digitalne tehnologije omogočajo podjetjem zbiranje in analiziranje velikih količin podatkov. S pomočjo analitike podatkov lahko podjetja pridobijo boljše vpoglede v svoje poslovanje in sprejmejo boljše poslovne odločitve. Na primer, podjetja lahko uporabijo analitiko podatkov za načrtovanje proizvodnje, spremljanje povpraševanja po izdelkih in storitvah, ugotavljanje trendov in prilagajanje poslovnih strategij.

 • Izboljšana varnost podatkov

Digitalizacija delovnih procesov omogoča boljši nadzor nad dostopom do podatkov, sledenje spremembam in nadzor nad uporabo podatkov. To lahko pomaga preprečiti kraje podatkov ali zlorabo podatkov s strani nepristojnih oseb.

 • Boljša uporaba virov

Digitalne tehnologije omogočajo podjetjem boljšo uporabo virov, kar lahko privede do nižjih stroškov in večje učinkovitosti. Na primer, podjetja lahko uporabijo digitalne tehnologije za boljšo načrtovanje proizvodnje, upravljanje zalog, upravljanje logistike in spremljanje stroškov.

Vendar pa digitalizacija delovnih procesov zahteva tudi naložbe v tehnologijo, usposabljanje zaposlenih in spremembe v organizacijski strukturi podjetja. Poleg tega pa lahko digitalizacija prinese tudi tveganja, kot so kibernetski napadi, izguba podatkov in druge težave. Zato je pomembno, da se podjetja dobro pripravijo in upoštevajo najboljše prakse pri uvedbi digitalizacije.

Zakaj je digitalizacija ključna za prihodnost poslovanja

Digitalizacija je ključna za prihodnost poslovanja, saj prinaša številne prednosti, ki lahko pomagajo podjetjem izboljšati svoje poslovne procese in posledično povečati svojo konkurenčnost.

 1. Omogoča večjo fleksibilnost in prilagodljivost pri poslovanju. Podjetja, ki vključujejo digitalno tehnologijo v svoje poslovanje, lahko hitreje in bolj učinkovito odgovarjajo na spremembe na trgu in se lažje prilagajajo novim trendom in potrebam kupcev.
 1. Pomaga podjetjem pri učinkovitejšem upravljanju s svojimi viri, kar lahko vodi do nižjih stroškov in povečanja dobička. Na primer, digitalna tehnologija lahko pripomore k boljšemu upravljanju s človeškimi viri, kar vodi do večje produktivnosti zaposlenih in zmanjšanja stroškov dela.
 1. Lahko podjetjem omogoči večjo preglednost in sledljivost svojih poslovnih procesov. S tem lahko podjetja lažje prepoznajo morebitne težave in izboljšajo svoje procese. Na primer, digitalna tehnologija lahko pomaga pri spremljanju zalog in naročil, kar zagotavlja boljše upravljanje zalog in zmanjšuje možnosti za napake in zamude pri dobavi.
 1. Pomaga podjetjem pri izboljšanju komunikacije in sodelovanja med zaposlenimi ter med podjetji. To pripomore k hitrejšemu in učinkovitejšemu delu ter boljši izmenjavi idej in informacij.
 1. Digitalizacija je ključna za prihodnost poslovanja, saj se svet vse bolj obrača k digitalni tehnologiji in načinom dela. Podjetja, ki se prilagajajo digitalni dobi, imajo večje možnosti za uspeh in preživetje na trgu.

V sklepu lahko rečemo, da je digitalizacija ključna za prihodnost poslovanja, saj prinaša številne prednosti, ki lahko podjetjem pomagajo izboljšati svoje poslovne procese, povečati produktivnost, zmanjšati stroške in povečati konkurenčnost. Podjetja, ki se prilagajajo digitalni dobi, imajo boljše možnosti za uspeh in preživetje na trgu.

5 načinov, kako digitalna tehnologija izboljšuje delovne procese

Digitalna tehnologija je postala nepogrešljiv del vsakodnevnega življenja in poslovanja. S pravilno uporabo digitalne tehnologije lahko podjetja izboljšajo svoje delovne procese in poslovne rezultate. 

 • Avtomatizacija ročnih opravil

Digitalna tehnologija omogoča avtomatizacijo ročnih opravil, kar pripomore k zmanjšanju napak in izboljšanju učinkovitosti. Na primer, programi za avtomatsko obdelavo podatkov lahko samodejno izračunajo podatke, pri čemer se izognemo ročnemu vnosu podatkov, ki lahko povzročijo napake in zamude.

 • Sledenje delovnemu procesu

Digitalne aplikacije omogočajo spremljanje delovnih procesov v realnem času, kar pripomore k boljšemu nadzoru in upravljanju s poslovanjem. Na primer, aplikacije za upravljanje projektov lahko zagotovijo transparentnost nad potekom projekta in pomagajo pri pravočasnem odkrivanju težav.

 • Varnost in zaščita podatkov

Digitalna tehnologija lahko zagotovi večjo varnost in zaščito podatkov. Na primer, varnostne kopije podatkov v oblaku lahko preprečijo izgubo podatkov zaradi okvare trdega diska ali drugega tehničnega problema.

 • Komunikacija in sodelovanje

Digitalna tehnologija lahko izboljša komunikacijo in sodelovanje zaposlenih znotraj podjetja in med podjetji. Na primer, aplikacije za klepet in video konference omogočajo enostavno in hitro komunikacijo zaposlenih, ne glede na to, kje se nahajajo.

 • Analiza podatkov

Digitalna tehnologija omogoča hitro in učinkovito analizo velikih količin podatkov. Na primer, analiza podatkov o prodaji lahko pomaga pri izboljšanju marketinških strategij in prodajnih pristopov.

V sklepu lahko rečemo, da digitalna tehnologija prinaša veliko prednosti za podjetja in izboljšuje delovne procese na več načinov. Podjetja, ki vključujejo digitalne tehnologije v svoje delovne procese, lahko izboljšajo učinkovitost, produktivnost in konkurenčnost, kar pripomore k boljšim poslovnim rezultatom.

Kako lahko podjetja z digitalizacijo procesov prilagodijo svoje poslovanje

Digitalizacija procesov lahko pomaga podjetjem, da se hitro prilagodijo spremembam na trgu in zagotovijo boljše upravljanje poslovnih procesov. V tem članku bomo pregledali pet načinov, kako lahko podjetja z digitalizacijo procesov prilagodijo svoje poslovanje.

Prvi način: avtomatizacija poslovnih procesov. To pomeni uporabo digitalne tehnologije, kot so računalniški programi in algoritmi, za avtomatizacijo ponavljajočih se nalog. To lahko pripomore k zmanjšanju časa in stroškov, ki jih sicer zahtevajo te naloge, kar podjetjem omogoča, da se osredotočijo na druge pomembnejše naloge.

Drugi način: izboljšanje učinkovitosti z uporabo digitalnih orodij. Digitalne aplikacije in programi lahko pomagajo podjetjem pri boljšem upravljanju časa, nalog in virov. Na primer, orodja za upravljanje projekta lahko pomagajo pri načrtovanju in sledenju projektom, digitalni koledarji pa omogočajo lažje načrtovanje sestankov in drugih opravil.

Tretji način: uporaba analitike podatkov. Digitalizacija omogoča podjetjem, da zbirajo in analizirajo podatke o svojih poslovnih procesih in strankah. To jim omogoča boljše razumevanje strank in trga ter boljšo prilagoditev svojih izdelkov in storitev glede na potrebe strank.

Četrti način: omogočanje fleksibilnosti in mobilnosti. Digitalizacija omogoča zaposlenim, da opravljajo svoje naloge na daljavo, kar pomeni, da lahko delajo od doma ali od koder koli drugega kraja. To lahko pripomore k boljšemu ravnovesju med delom in zasebnim življenjem ter poveča učinkovitost zaposlenih.

Nazadnje, digitalizacija lahko pomaga podjetjem pri boljšem sodelovanju in komunikaciji. Digitalni kanali komunikacije, kot so e-pošta, klepetalnice in video konference, lahko pomagajo pri hitrejši in bolj učinkoviti izmenjavi informacij med zaposlenimi in med podjetji.

Kako digitalizacija procesov pomaga podjetjem, da ostanejo konkurenčna na trgu

V današnjem poslovnem svetu, kjer tehnološki napredek hitro spreminja način poslovanja, je digitalna transformacija postala ključna za ohranjanje konkurenčnosti podjetij. Digitalizacija procesov omogoča podjetjem, da postanejo bolj učinkovita, prilagodljiva in agilna pri reševanju poslovnih izzivov.

Ena od ključnih prednosti digitalizacije procesov je izboljšanje učinkovitosti podjetja. Digitalni procesi so lahko bolj zanesljivi, hitrejši in manj podvrženi napakam. To omogoča podjetju, da se osredotoči na ključne naloge in izboljša kakovost svojih izdelkov ali storitev, kar je ključno za ohranjanje konkurenčnosti na trgu.

Digitalizacija procesov prav tako pomaga pri izboljšanju kakovosti podatkov in posledično boljši odločitveni podlagi. Podjetja lahko z digitalizacijo procesov zbirajo in analizirajo velike količine podatkov, kar omogoča boljše razumevanje poslovnih trendov, potreb strank in boljšo načrtovanje poslovnih strategij.

S pomočjo digitalizacije procesov podjetja lahko tudi bolj prilagodljivo odzivajo na spremembe na trgu. Sistem avtomatizacije procesov lahko podjetju omogoči, da se hitreje odzove na spremembe v povpraševanju in s tem ohrani konkurenčnost.

Digitalizacija procesov lahko tudi poveča zadovoljstvo strank. Podjetja lahko s pomočjo digitalnih orodij omogočijo boljšo komunikacijo s strankami, hitrejši in učinkovitejši odziv na njihove zahteve ter boljšo prilagodljivost pri reševanju težav strank.

Skupno gledano, digitalizacija procesov lahko pomaga podjetjem, da ostanejo konkurenčna na trgu, izboljšajo svojo učinkovitost, povečajo zadovoljstvo strank in postanejo bolj prilagodljiva pri reševanju poslovnih izzivov. Zato se podjetja, ki se želijo ohraniti konkurenčna na trgu, vse bolj zavedajo pomena digitalne transformacije in prilagajanja svojih procesov na digitalno dobo.

Digitalizacija delovnih procesov: Katere delovne procese lahko digitaliziramo?

Osredotočili se bomo na nekatere ključne procese, ki jih podjetja lahko digitalizirajo, da izboljšajo svoje poslovanje.

Personalna mapa in kadrovske mape so bistvenega pomena za podjetja, saj vsebujejo občutljive osebne podatke o zaposlenih. Digitalizacija personalnih map in kadrovskih map zagotavlja varnost in zasebnost teh podatkov. Digitalne mape so dostopne samo pooblaščenim osebam, kar zagotavlja, da se osebni podatki ne bodo zlorabili ali izgubili.

Izobraževanja in izobraževanja zaposlenih so pomemben del vsakega podjetja, saj pomagajo izboljšati znanje in veščine zaposlenih. Digitalizacija tega procesa omogoča, da se izobraževanja izvajajo na daljavo, kar zmanjšuje stroške potovanj in časa, ki ga zaposleni porabijo za izobraževanja. 

Elektronsko podpisovanje je še ena koristna digitalna rešitev, ki podjetjem omogoča, da poenostavijo procese. Namesto tega, da bi dokumente natisnili, jih ročno podpisali in skenirali nazaj v računalnik, lahko zaposleni dokumente podpišejo digitalno prek programske opreme. To olajša in pospeši postopek podpisovanja in zmanjšuje čas, ki ga zaposleni porabijo za ročno podpisovanje dokumentov.

Uredba o pisarniškem poslovanju in notranja pravila o hrambi dokumentarnega gradiva lahko prav tako digitaliziramo. Elektronsko arhiviranje je lahko veliko bolj učinkovito od papirnatega arhiviranja, saj se lahko dokumenti enostavno in hitro iskajo ter dostopajo do njih, tudi če niso v fizični bližini.

Poleg tega lahko podjetja digitalizirajo tudi postopke evidentiranja in spremljanja odsotnosti zaposlenih. Namesto ročnega vpisovanja odsotnosti v papirne tabele, lahko uporabijo spletno aplikacijo ali programsko opremo za upravljanje s kadri, ki omogoča hitro in enostavno evidentiranje odsotnosti, spremljanje porabe dopusta ter načrtovanje delovnega časa.

V zaključku, digitalizacija delovnih procesov ima veliko koristi za podjetja, saj omogoča učinkovito upravljanje s kadri, izboljšanje komunikacije in povečanje produktivnosti. Personalne mape, kadrovske mape, izobraževanja, elektronsko podpisovanje, uredbe in notranja pravila o hrambi dokumentov, evidentiranje in arhiviranje so le nekateri od procesov, ki jih lahko digitaliziramo. Podjetja, ki bodo sledila trendu digitalizacije, bodo zagotovo ostala konkurenčna na trgu.

Digitalizacija delovnih procesov v podjetju: Kateri informacijski sistem izbrati?

Pri odločanju o digitalizaciji delovnih procesov v podjetju je pomembno izbrati pravi informacijski sistem, ki bo ustrezal specifičnim potrebam in zahtevam podjetja. Na trgu obstaja veliko različnih informacijskih sistemov, ki ponujajo različne funkcionalnosti, zato je pomembno, da se podjetje dobro seznani z različnimi možnostmi.

Ena izmed možnosti je uporaba informacijskega sistema ODOS, razvitega s strani podjetja Pia. ODOS je integrirani informacijski sistem, ki podjetjem omogoča celovit pregled nad njihovimi poslovnimi procesi. Sistem vključuje funkcionalnosti za vodenje projektov, izdelavo ponudb, vodenje naročil, izstavljanje računov, hrambo dokumentacije ter upravljanje z ljudmi in sredstvi.

Pri izbiri informacijskega sistema je pomembno upoštevati ne le funkcionalnosti, ampak tudi varnost, prilagodljivost in enostavnost uporabe. Prav tako je pomembno upoštevati stroške, tako v smislu nabave kot vzdrževanja sistema.

Na koncu je pomembno, da se podjetje temeljito seznani s potencialnimi ponudniki informacijskih sistemov ter jih primerja in preveri, preden sprejme končno odločitev. S pravo izbiro informacijskega sistema lahko podjetje izboljša učinkovitost in produktivnost svojih delovnih procesov ter se lažje prilagodi spremembam na trgu.

V kolikor vas zanimajo še dodatne informacije si preberite spodnje članke: